Om mig

Jeg er født i 1949, og tog en erhvervuddannelse inden jeg blev uddannet cand. psyk. fra Københavns Universitet i 1979.  Løbende videreuddannelse  som psykoterapeut, konsulent, coach og supervisor, især inspireret af systemiske (relationelle), løsningsfokuserede, narrative og kognitive tilgange,  i tillæg til en livslang interessere for eksistentielle temaer.


Autorisation som psykolog , og siden 1995 godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, Dansk Psykologforening.


En interesse for hypnose, som supplement til samtaler ”med åbne øjne”, førte til at jeg i 2011-12 tog en uddannelse i klinisk hypnose, i regi af Dansk Selskab for Klinisk Hypnose – og siden har brugt hypnose, når det har været relevant - og med klientens tilsagn.


Mit arbejde som psykolog har i store træk fulgt to hovedspor, som ofte har krydset hinanden.  Det ene vil jeg kalde et terapeutisk og konsultativt spor i forhold til samtaler med voksne, enkeltpersoner, par og familier, som befinder sig i vanskelige og mangeartede livssituationer.


Det andet spor har en mere erhvervspsykologisk vinkel, hvor jeg især har beskæftiget mig med udvikling af personalesamarbejde, ledelse og organisationsudvikling.


I en 10-årig periode har jeg selv haft to ledelsesjob, dels som leder af Poppelgården Familiecenter i Hvidovre (1990-95), dels som rektor på Den sociale højskole i København (1995-2000).

 

Siden 2000 har jeg haft egen praksis med klientsamtaler, coaching af ledere og medarbejdere, og supervision af psykologer og tværfagligt sammensatte grupper.  I årene 2007-2009  tog jeg dog en afstikker som psykolog i to konsulentvirksomheder (Attractor Rambøl Management og Villa Venire A/S), og genstartede så i 2010  min nuværende praksis.


I 14 år (2000-2014) har jeg desuden været kursusleder på de obligatoriske adoptionsforberedende kurser, som pt. hører under Ankestyrelsen, og taler gerne med adoptivforældre  eller store børn / unge om adoptionsforhold.