Samtaler


Min tilgang til samtalen er at forholde mig åbent, spørgende og undersøgende over for det, du bringer på banen.  Det kan hjælpe mig til at forstå, hvad du er optaget af – og det kan hjælpe dig til at få øje på nogle muligheder, som du ellers ikke har været opmærksom på.

 

Ved slutningen af første samtale vil jeg komme med mine forslag til, hvordan du / I kan arbejde videre med det, vi har talt om, og vi kan eventuelt aftale flere samtaler.


Hvis det er brugbart for dig, kan vi fra gang til gang aftale, hvad du i særlig grad vil være opmærksom på og måske afprøve, til vi ses næste gang.

Dette gælder også, hvis I kommer som par eller familie (gruppe).


Som supplement til samtaler ”med åbne øjne” arbejder jeg også med hypnose, når det skønnes relevant, og du som klient er interesseret og giver tilsagn.