Coaching

Coaching

Liv og arbejde


Fokus for den coaching og sparring, som jeg praktiserer, vil ofte ligge i krydsfeltet mellem det personlige og det arbejdsrelaterede, hvor der både er opmærksomhed på dig som menneske, og på hvor du befinder dig i livet – og på den arbejdsmæssige kontekst du bevæger dig i.


Emner kan fx være:

 • At navigere i organisationen som leder eller medarbejder
 • At forberede og gennemføre vanskelige beslutninger
 • At balancere og skabe sammenhæng i liv og arbejde
 • At kigge fremad på personlige og karrieremæssige mål
 • At håndtere stress og præstationskrav – fra omgivelserne... og dig selv?


Du kan henvende dig som privatperson, eller via en aftale med din arbejdsplads.

Du kan også kontakte mig, hvis du har en aftale om et coachingforløb i forbindelse med afskedigelse eller fratræden.


Teamcoaching for ledere og medarbejdergrupper.


Min tilgang til teamcoaching vil være, at jeg sammen med Jer får skabt et respektfuldt og anerkendende rum for  samtale om arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer.


Emner kan fx være:


 • At få konflikter italesat og håndteret konstruktivt
 • At få øje på – og gøre brug af – Jeres forskellige kompetencer
 • At få aftalt en god arbejdsfordeling
 • At lægge planer for kommende opgaver
 • At optimere Jeres samarbejde
 • internt i teamet, og
 • i forhold til andre parter