Rammer og emner

Emner og rammer
Eksempler på emner:


 • At finde vej i en svær livssituation eller krise
 • At få øje på egne ressourcer og handlemuligheder (selvværd)
 • At bryde med uønskede vaner og handlemønstre
 • Kærlighedens veje og vildveje
 • At blive ramt af – og komme igennem – en stor sorg
 • At rejse sig fra sygdom, depression, alkoholmisbrug, stress, udbrændthed
 • At overvinde eller lære at leve med eftervirkningerne af en ulykke
 • At løse konflikter i nære relationer (par, familie, arbejdsfællesskab)
 • At skabe mening og sammenhæng i liv og arbejde
 • At samarbejde om børnene ved skilsmisse
 • Det du / I præsenterer....?

                                                       

                                                      Rammer


 • Du kan komme som enkeltperson
 • I kan komme som par eller familie (fx søskende, flere generationer, sammenbragt familie).
 • Du kan også kontakte mig, hvis du som forælder har ønsker om, at din søn / datter taler med en psykolog, (fra ca. 10 år og opefter).


Tidsrammen for en samtale vil normalt være på 45-50 min.

Hvis I er et par eller flere vil jeg anbefale, at vi aftaler en ramme på 1½ time, i hvert fald første gang.


Vi kan aftale et forløb over et bestemt antal sessioner – eller vi kan aftale nyt møde fra gang til gang.


I nogle situationer (eller faser af et forløb) vil det være optimalt at mødes 1 gang om ugen.  Andre gange, eller længere henne i et forløb, vil  en mødefrekvens på 14 dage eller en måned måske være passende, hvis du har brug for mere tid til at overveje, afprøve eller foretage nogle ændringer mellem to møder.


Hvis det drejer om en arbejdspladsrelateret opgave kan jeg evt. kommer til Jer, hvis I foretrækker det frem for at mødes hos mig.