Tinnitus og andre hørevanskeligheder

Tinnitus og andre hørevanskeligheder


Tinnitus, som støj i hovedet man kun selv kan høre, er en invaderende plage, som det kan være svært for andre at forstå og sætte sig ind i.


Som psykolog med tinnitus har jeg fået en både personlig og faglig interesse i at rådgive og samtale om håndtering af tinnitus.


Med årene er denne interesse udvidet til også at omfatte psykologiske og sociale aspekter af andre former for høreskader og høretab, lydoverfølsomhed, balanceproblemer og svimmelhedsanfald.


I 1997 pådrog jeg mig selv, ved min egen mangel på omtanke, en støjskade, der gav mig en kraftig tinnitus på begge ører. Det har jeg heldigvis lært at leve med, ikke mindst i kraft af at jeg på et tidspunkt fik hjælp via House of Hearing.


House of Hearing er en selvstændig organisation, drevet ved frivillig, ulønnet arbejdskraft, hvor jeg siden 2010  har været med i det tværfaglige team, der har en åben, månedlig rådgivningsaften.


Du kan også kontakte mig for at aftale et møde eller et  behandlingsforløb, i min praksis.